Quyết định thành lập tổ kiểm tra, xác minh giải quyết đơn khiếu nại của công dân

Cập nhật lúc: 10:03 15/10/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • CV%201076%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv.pdf Tải về
  • QD%20783%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20thanh%20lap%20to%20kiem%20tra%20xac%20minh%20giai%20quyet%20don%20kien%20nghi%20cua%20cong%20dan.pdf Tải về

Công văn về kiểm tra rà soát đất chương trình 132, xã Cư Elang