Quyết định thành lập tổ công tác triển khai phòng chống bệnh khảm lá Vi rus hại sắn trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lăk

Cập nhật lúc: 10:39 26/11/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • QD%20956%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20thanh%20lap%20to%20cong%20tac%20trien%20khai%20thuc%20hien%20phong%20chong%20benh%20kham%20la%20hai%20san.pdf Tải về
Quyết định thành lập tổ công tác triển khai phòng chống bệnh khảm lá Vi rus hại sắn trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lăk