Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án xây dựng huyện Ea Kar đối với các trường hợp đặc biệt

Cập nhật lúc: 16:26 20/03/2019

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án xây dựng huyện Ea Kar đối với các trường hợp đặc biệt