Quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự -Nghĩa vụ công an nhân dân năm 2019

Cập nhật lúc: 14:22 29/10/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • QD%20840%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20thanh%20lap%20hoi%20dong%20kham%20suc%20khoe%20nghia%20vu%20quan%20su%20nam%202019.pdf Tải về
Quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự -Nghĩa vụ công an nhân dân năm 2019