Quyết định thành lập đoànk kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa điện tử liên thông năm 2018 trên địa bàn huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 09:56 06/11/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • QD%20880%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20thanh%20lap%20doan%20kiem%20tra.pdf Tải về
Quyết định thành lập đoànk kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa điện tử liên thông năm 2018 trên địa bàn huyện Ea Kar