Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm trong tháng Vệ sinh an toàn thực phẩm

Cập nhật lúc: 20:49 02/05/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 232Q_-UBND.pdf Tải về
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm trong tháng Vệ sinh an toàn thực phẩm