Quyết định thành lập đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệm thực hiện chính sách người có công với cách mạng tại một số tỉnh Phía Bắc và Miền trung

Cập nhật lúc: 15:49 24/06/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 411Q--UBND.pdf Tải về
Quyết định thành lập đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệm thực hiện chính sách người có công với cách mạng tại một số tỉnh Phía Bắc và Miền trung