Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội các Dân tộc Thiểu số huyện Ea Kar lần thứ III năm 2019

Cập nhật lúc: 09:31 28/02/2019

Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội các Dân tộc Thiểu số huyện Ea Kar lần thứ III năm 2019