Quyết định Phê duyệt Danh sách Đại biểu chính thức và Đại biểu dự Khuyết tham dự Đại hội các Dân tộc thiểu số huyện Ea Kar lần thứ III

Cập nhật lúc: 21:02 02/05/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 238Q_-UBND%20(Kem%20DS_B).pdf Tải về
Quyết định Phê duyệt Danh sách Đại biểu chính thức và Đại biểu dự Khuyết tham dự Đại hội các Dân tộc thiểu số huyện Ea Kar lần thứ III