Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Ea Kar năm 2019

Cập nhật lúc: 09:27 28/02/2019

Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Ea Kar năm 2019