QĐ về việc điều chỉnh điều 1 -QĐ 484/QĐ-UBND, ngày 02/7/2019 của UBND huyện Ea Kar về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại BQL Dự án Đầu tư XD huyện

Cập nhật lúc: 11:07 22/07/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 499QD-UBND_signed.pdf Tải về
QĐ về việc điều chỉnh điều 1 -QĐ 484/QĐ-UBND, ngày 02/7/2019 của UBND huyện Ea Kar về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại BQL Dự án Đầu tư XD huyện