Công văn về việc xin ý kiến góp ý của Thành viên UBND huyện đối với dự thảo quy chế hoạt động và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 16:13 02/04/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 251UBND-NV%20(1).pdf Tải về
Công văn về việc xin ý kiến góp ý của Thành viên UBND huyện đối với dự thảo quy chế hoạt động và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea Kar