Công văn về việc tăng cường quản lý, ngăn ngừa tình trạng lao động bị lừa đảo, cưỡng trong màu vụ hái cà phê trên địa bàn huyện

Cập nhật lúc: 14:44 31/10/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • CV%201124%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20tang%20cuong%20quan%20ly%20nga%20ngua%20tinh%20trang%20lao%20dong%20di%20lua%20dao.pdf Tải về
Công văn về việc tăng cường quản lý, ngăn ngừa tình trạng lao động bị lừa đảo, cưỡng trong màu vụ hái cà phê trên địa bàn huyện