Công văn về tăng cường phòng chống, ứng phó với áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 09 trên địa bàn

Cập nhật lúc: 14:44 23/11/2018

Công văn về tăng cường phòng chống, ứng phó với áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 09 trên địa bàn