Công văn đề nghị báo cáo các dự án đầu tư xây dựng trong thời gian từ 01/01/2015 cho đến nay

Cập nhật lúc: 09:35 22/10/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • CV%201093%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20bao%20cao%20cac%20du%20an%20dau%20tu%20xay%20dung%20trong%20thoi%20gian%20tu%20ngay%2001-01%202015%20cho%20den%20nay.pdf Tải về
Công văn đề nghị báo cáo các dự án đầu tư xây dựng trong thời gian từ 01/01/2015 cho đến nay