Công văn chỉ đạo về việc thực hiện giải tỏa, chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với cửa hàng xăng dầu số 2 thuộc Công ty TNHH MTV cà phê 720

Cập nhật lúc: 09:37 15/10/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • CV%201070%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20thuc%20hien%20giai%20toa%20cham%20dut%20hoat%20dong%20kinh%20doanh%20doi%20voi%20cua%20hang%20xang%20dau%20so%202%20thuoc%20CT%20ca%20phe%20720.pdf Tải về
Công văn chỉ đạo về việc thực hiện giải tỏa, chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với cửa hàng xăng dầu số 2 thuộc Công ty TNHH MTV cà phê 720