Chỉ thị của UBND huyện về tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện

Cập nhật lúc: 16:07 02/04/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 03%20TB%20(1)_pdf1(1).pdf Tải về
Chỉ thị của UBND huyện về tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện