92/QĐ-UBND

Cập nhật lúc: 00:00 16/01/2015

  • Tệp tin đính kèm:

  • 12082015164259_QĐ Số 92 ngày 16 tháng 01 năm 2015 của UBND H EaKar Vv Thu hồi đất của ông Trần Duy Khoán và bà Vũ Thị Gọi (T6, Cư Yang) tự nguyện tặng cho trường THCS Hòa Hoa Thám.pdf Tải về
12082015164259_QĐ Số 92 ngày 16 tháng 01 năm 2015 của UBND H EaKar Vv Thu hồi đất của ông Trần Duy Khoán và bà Vũ Thị Gọi (T6, Cư Yang) tự nguyện tặng cho trường THCS Hòa Hoa Thám.pdf