91/QĐ-UBND

Cập nhật lúc: 00:00 16/01/2015

  • Tệp tin đính kèm:

  • 12082015164152_QĐ Số 91 ngày 16 tháng 01 năm 2015 của UBND H EaKar Vv Thu hồi đất của bà Nguyá».pdf Tải về
12082015164152_QĐ Số 91 ngày 16 tháng 01 năm 2015 của UBND H EaKar Vv Thu hồi đất của bà Nguyá».pdf