2638/QĐ-UBND

Cập nhật lúc: 00:00 23/08/2015

  • Tệp tin đính kèm:

  • 23082015203700_QĐ số 2638 của UBND huyện EaKar ra ngày 24 tháng 12 năm 2014 Vv Thu hồi đất để xây dựng tuyến kênh tưới thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Busk hạ trên địa bàn xã Eakmut.pdf Tải về
23082015203700_QĐ số 2638 của UBND huyện EaKar ra ngày 24 tháng 12 năm 2014 Vv Thu hồi đất để xây dựng tuyến kênh tưới thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Busk hạ trên địa bàn xã Eakmut.pdf