17/TC-KH

Cập nhật lúc: 00:00 23/10/2017

  • Tệp tin đính kèm:

  • 23102017211920_TB17TC-KH Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Từ 23-10-2017 đến 28-10-17).pdf Tải về
23102017211920_TB17TC-KH Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Từ 23-10-2017 đến 28-10-17).pdf