Thứ tư , Ngày 14 Tháng 11 Năm 2018
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 51

Hôm nay: 1,298

Hôm qua: 2,155

Trong tuần: 7,747

Tất cả: 229,834

Tên Tài liệu
570/CV-UBND CV so 570 cua UBND huyen vv tra loi kien nghi cua 15 ho gia dinh, ca nhan thon 6b, xa Cu Elang, huyen Ea Kar Chi tiết
569/CV-UBND CV so 569 cua UBND huyen vv chi dao xu ly doi voi ba Nguyen Thi Lan cu tru tai thon 6b, xa Cu Elang,huyen Ea Kar Chi tiết
568/CV-UBND CV so 568 vv tra loi don cua ba Nguyen Thi Lan va 11 ho dan tai thon 6b, xa Cu Elang,h.Ea Kar Chi tiết
10/CV-HĐND V/v đồng ý chủ trương triển khai Dự án đường vành đai bờ hồ Ea Kar Chi tiết
1076/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống một cửa điện tử liên thông huyện Ea Kar Chi tiết
2645/QĐ-UBND Vv Thu hồi đất của hộ ông Hoàng Quốc Huy, Thôn 1, xã Ea Kmut, để xây dựng tuyến kênh tưới thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Búk hạ trên địa bàn xã Ea Kmut Chi tiết
2644/QĐ-UBND Vv Thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Nguyến, Thôn 11, xã Cư Ni, để xây dựng tuyến kênh tưới thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Búk hạ trên địa bàn xã Ea Kmut Chi tiết
2643/QĐ-UBND Vv Thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Liên, Thôn 1, xã Ea Kmut, để xây dựng tuyến kênh tưới thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Búk hạ trên địa bàn xã Ea Kmut Chi tiết
2642/QĐ-UBND Vv Thu hồi đất của hộ ông Phùng Gia Hồng, Thôn 1, xã Ea Kmut, để xây dựng tuyến kênh tưới thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Búk hạ trên địa bàn xã Ea Kmut Chi tiết
2641/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất của hộ ông Dương Huy Long, Thôn 1, xã Ea Kmut, để xây dựng tuyến kênh tưới thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Búk hạ trên địa bàn xã Ea Kmut Chi tiết
2640/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất của hộ ông Lương Duy Trinh, Thôn 1, xã Ea Kmut, để xây dựng tuyến kênh tưới thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Búk hạ trên địa bàn xã Ea Kmut Chi tiết
2639/QĐ-UBND Vv Thu hồi đất của bà Lê Thị Lan, Thôn 1, xã Ea Kmut, để xây dựng tuyến kênh tưới thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Búk hạ trên địa bàn xã Ea Kmut Chi tiết
2638/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để xây dựng tuyến kênh tưới thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Búk hạ trên địa bàn xã Ea Kmut 12 Chi tiết
100/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Kiệm và bà Vũ Thị Lệ (T6, Cư Yang) tự nguyện tặng cho trường THCS Hoàng Hoa Thám Chi tiết
93/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất của ông Đỗ Văn Hiền và bà Đoàn Thị Thanh Vân (T6, Cư Yang) tự nguyện tặng cho trường THCS Hoàng Hoa Thám Chi tiết
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH