Thứ tư , Ngày 15 Tháng 08 Năm 2018
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 33

Hôm nay: 263

Hôm qua: 487

Trong tuần: 1,421

Tất cả: 95,845

Tên Tài liệu
1591/QĐ-UBND QD so 1591 cua UBND huyen vv giai quyet khieu nai cua ho ong Vi Van Hung thuong tru tai thon 6b, xa Cu Elang, huyen Ea Kar Chi tiết
1592/QĐ-UBND QD so 1592 cua UBND huyen vv giai quyet khieu nai cua ho ong Le Van Tien thuong tru tai thon 6b, xa Cu Elang, huyen Ea Kar Chi tiết
1593/QĐ-UBND QD so 1593 cua UBND huyen vv giai quyet khieu nai cua ho ba Trinh Thu Phuong thuong tru tai thon 6b, xa Cu Elang, huyen Ea Kar Chi tiết
1594/QĐ-UBND QD so 1594 cua UBND huyen vv giai quyet khieu nai cua ho ba Nguyen Thi Luu thuong tru tai thon 7, xa Ea Pal, huyen Ea Kar Chi tiết
1595/QĐ-UBND QD so 1595 cua UBND huyen vv giai quyet khieu nai cua ho ong Le Van Cho thuong tru tai thon 6b, xa Cu Elang, huyen Ea Kar Chi tiết
1596/QĐ-UBND QD so 1596 cua UBND huyen vv giai quyet khieu nai cua ho ong Trieu Tien Quang thuong tru tai thon 6b, xa Cu Elang, huyen Ea Kar Chi tiết
1597/QĐ-UBND QD so 1597 cua UBND huyen vv giai quyet khieu nai cua ho Bui Van Tuan thuong tru tai thon 6b, xa Cu Elang, huyen Ea Kar Chi tiết
1598/QĐ-UBND QD so 1598 cua UBND huyen vv giai quyet khieu nai cua ho ba Dang Thi Tam thuong tru tai thon 6b, xa Cu Elang, huyen Ea Kar Chi tiết
1599/QĐ-UBND QD so 1599 cua UBND huyen vv giai quyet khieu nai cua ho Bui Van Lieu thuong tru tai thon 6b, xa Cu Elang, huyen Ea Kar Chi tiết
570/CV-UBND CV so 570 cua UBND huyen vv tra loi kien nghi cua 15 ho gia dinh, ca nhan thon 6b, xa Cu Elang, huyen Ea Kar Chi tiết
569/CV-UBND CV so 569 cua UBND huyen vv chi dao xu ly doi voi ba Nguyen Thi Lan cu tru tai thon 6b, xa Cu Elang,huyen Ea Kar Chi tiết
568/CV-UBND CV so 568 vv tra loi don cua ba Nguyen Thi Lan va 11 ho dan tai thon 6b, xa Cu Elang,h.Ea Kar Chi tiết
10/CV-HĐND V/v đồng ý chủ trương triển khai Dự án đường vành đai bờ hồ Ea Kar Chi tiết
1076/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống một cửa điện tử liên thông huyện Ea Kar Chi tiết
2645/QĐ-UBND Vv Thu hồi đất của hộ ông Hoàng Quốc Huy, Thôn 1, xã Ea Kmut, để xây dựng tuyến kênh tưới thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Búk hạ trên địa bàn xã Ea Kmut Chi tiết