Thứ hai , Ngày 22 Tháng 10 Năm 2018
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 94

Hôm nay: 198

Hôm qua: 1,911

Trong tuần: 2,109

Tất cả: 177,264

Tên Tài liệu
764/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện Chi tiết
3999/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Ea Kar năm 2017 Chi tiết
08/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
414/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất ở nông thôn và giao đất trồng cây hàng năm khác tại khu tái định cư số 1,xã Cư Elang, huyện Ea Kar thuộc dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng Chi tiết
248/QĐ-UBND Quyết định số 248 của UBND tỉnh ngày 03/02/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Văn hóa, Du lịch, Nếp sống văn hóa và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa,... Chi tiết
334/TB-UBND Kết luận Thanh tra về tình hình quản lý, sử dụng đất quy hoạch dự án tái định canh, định cư thuộc Dự án: Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng, tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
1821/QĐ-UBND V/v cưỡng chế thu hồi đất để phục vụ xây dựng công trình: Hệ thống Kênh chính Hồ chứa nước Ea Rớt tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
Tesst fdsafdsa Chi tiết
1589/QĐ-UBND QD so 1589 cua UBND huyen vv giai quyet khieu nai cua ho ong Nguyen Sy Vinh thuong tru tai thon 9, xa Ea Pal, huyen Ea Kar Chi tiết
1574/QĐ-UBND QD so 1574 cua UBND huyen vv giai quyet khieu nai cua ho ba Trieu Mai Huong thuong tru tai thon 6b, xa Cu Elang, huyen Ea Kar Chi tiết
1575/QĐ-UBND QD so 1575 cua UBND huyen vv giai quyet khieu nai cua ho ba Ly Thi Thom thuong tru tai thon 6b, xa Cu Elang, huyen Ea Kar Chi tiết
1576/QĐ-UBND QD so 1576 cua UBND huyen vv giai quyet khieu nai cua ho ong Hoang Van Mo thuong tru tai thon 6b, xa Cu Elang, huyen Ea Kar Chi tiết
1577/QĐ-UBND QD so 1577 cua UBND huyen vv giai quyet khieu nai cua ho ong Ho Van Nhi thuong tru tai thon 6b, xa Cu Elang, huyen Ea Kar Chi tiết
1578/QĐ-UBND QD so 1578 cua UBND huyen vv giai quyet khieu nai cua ho ong Ly Tai Thang thuong tru tai thon 6b, xa Cu Elang, huyen Ea Kar Chi tiết
1579/QĐ-UBND QD so 1579 cua UBND huyen vv giai quyet khieu nai cua ho ong La Van Hinh thuong tru tai Buon Van Kieu, xa Cu Elang, huyen Ea Kar Chi tiết
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH