UBND huyện Ea Kar họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2019

Cập nhật lúc: 08:26 12/12/2019

Chiều ngày 11/12/2019, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì phiên họp thường kỳ trực tuyến tháng 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2019. Dự họp có các đồng chí Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 16 xã, thị trấn dự họp qua truyền hình trực tuyến.

    Toàn cảnh Hội nghị

Trong tháng 11, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Hè - Thu và gieo trồng vụ Thu đông 2019. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm thực hiện. Huyện tiến hành thẩm tra các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã EaTih, đôn đốc xã hoàn thiện hồ sơ để về đích nông thôn mới trong năm 2019. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 105,6 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước lũy kế 11 tháng ước đạt 134,08 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch HĐND tỉnh giao, 96,7% kế hoạch HĐND huyện giao. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, hoạt động cấp phép xây dựng được thực hiện đúng quy định, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đúng tiến độ. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội được duy trì và đẩy mạnh. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng - an ninh luôn được duy trì và giữ vững.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong 11 tháng qua. Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, các cơ quan, địa phương cần tập trung rà soát lại các mục tiêu của năm 2019, khắc phục những khó khăn, hạn chế để hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 mà Nghị quyết Huyện ủy và Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Một số nhiệm vụ đồng chí nhấn mạnh trong cuối năm, đó là: kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Ea Kar khóa VII; chuẩn bị đón tết dương lịch, tết nguyên đán cổ truyền năm 2019; các hoạt động chào mừng 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; rà soát các khoản thu để tăng thu ngân sách; đánh giá bình xét thi đua năm 2019; xây dựng kế hoạch năm 2020…Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch UBND huyện còn yêu cầu các cơ quan, địa phương bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể đăng ký năm 2020 để xây dựng chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện./.

T/h: Hồng chinh (VP.HĐND & UBND huyện)