Thông báo nhận Quyết định tuyển dụng viên chức kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Ea Kar năm 2019

Cập nhật lúc: 10:49 31/12/2019

Thông báo nhận Quyết định tuyển dụng viên chức kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Ea Kar năm 2019