Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Hoàng Văn Nam

Cập nhật lúc: 19:58 09/01/2020

Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Hoàng Văn Nam