Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Vi Văn Khình

Cập nhật lúc: 20:24 09/01/2020

Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Vi Văn Khình