Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nông Văn Toòng

Cập nhật lúc: 20:11 09/01/2020

Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nông Văn Toòng