Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nông Văn Khiêm

Cập nhật lúc: 20:16 09/01/2020

Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nông Văn Khiêm