Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nông Văn Hương

Cập nhật lúc: 20:13 09/01/2020

Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nông Văn Hương