Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Hoàng Văn Lằm

Cập nhật lúc: 20:20 09/01/2020

Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Hoàng Văn Lằm