Lãnh đạo UBND huyện

Cập nhật lúc: 21:20 20/04/2018

1. Ông: Nguyễn Văn Hà

 • Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
 • Điện thoại Di động: 0905.149986
 • Điện thoại cơ quan: 0262.3607968
 • Email: hanv@eakar.daklak.gov.vn​
 •  

2. Ông:Huỳnh Kim Phổ

 • Chức vụ: UVBTV, Phó Chủ tịch trực UBND huyện
 • Điện thoại Di động: 0935.411646
 • Điện thoại cơ quan:0262.3602606
 • Email: phohk@eakar.daklak.gov.vn​
 •  

3. Ông: Trần Đức Lương

 • Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện
 • Điện thoại Di động: 0967144022
 • Điện thoại cơ quan: 
 • Email: luongtd@eakar.daklak.gov.vn

4. Ông: Lê Đình Chiến

 • Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện
 • Điện thoại Di động: 0916.126979
 • Điện thoại cơ quan: 0262.3603639
 • Email: chienld@eakar.daklak.gov.vn