Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện

Cập nhật lúc: 12:01 02/07/2018

1. Ông: Lê Văn Hồng

 • - Chức vụ: Chủ tịch
 • - Điện thoại cơ quan:
 • - Điện thoại di động:0905191542
 • - Email: honglv@eakar.daklak.gov.vn

2. Ông Nguyễn Đức Ba 

 • - Chức vụ: Phó Chủ tịch
 • - Điện thoại cơ quan:
 • - Điện thoại di động:
 • - Email: 

3. Ông Nguyễn Văn Hạt 

 • - Chức vụ: Phó Chủ tịch
 • - Điện thoại cơ quan:
 • - Điện thoại di động:0913.493883
 • - Email: hatnv@eakar.daklak.gov.vn