Tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả và chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho nhân dân.

Cập nhật lúc: 14:51 29/06/2020

  Với mục đích giúp cho cán bộ khuyến nông viên, chi hội trưởng, chi hội phó hội nông dân tại địa phương nâng cao kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại cây ăn quả và chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương.

Sáng ngày 29/6/2020 UBND xã phối hợp với Hội nông dân xã Xuân Phú tổ chức lớp tập huấn:Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả và chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho 41 cán bộ khuyến nông viên, chi hội trưởng, chi hội phó hội nông dân trên địa bàn xã.

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Ea Kar

Trong thời nửa ngày các học viên tham gia lớp tập huấn được Ban tổ chức lớp và các Giảng viên tham gia giảng dạy đã truyền tải một số nội dung về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn, cây sầu riêng, bơ, mít… các giảng viên đã đưa ra các các hình ảnh, ví dụ minh họa cụ thể để đội ngũ cán bộ khuyến nông viên, chi hội trưởng, chi hội phó hội nông tại địa phương hiểu rõ và về hướng dẫn lại cho Nhân Dân tại nơi mình công tác. Qua đó đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ Khuyến nông viên cơ sở và cán bộ tham gia tập huấn.

          Đội ngũ khuyến nông viên, chi hội trưởng, chi hội phó hội nông dân tham gia lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn đội ngũ cán bộ khuyến nông viên, chi hội trưởng, chi hội phó hội nông dân được các giảng viên trang bị khối lượng kiến thức về kỹ thuật trồng, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại, chăm sóc một số cây ăn quả và an toàn vệ sinh thực phẩm cây ăn quả, hướng đi trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương cùng với những nội dung thường gặp trong thực tiễn sản xuất, góp phần tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất của bà con nông dân.

Kết thúc lớp tập huấn Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả và chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến nông cơ sở hiểu cơ bản về nội dung kiến thức, kỹ thuật chăm sóc theo từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây và kiến thức trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng như vệ sinh an toàn sản phẩm để hướng tới sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương trong thời gian tới./.

 

T/h: Văn Mạnh - HĐND xã Xuân Phú