Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư, nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết thi đua yêu nước của Nhân Dân.

Cập nhật lúc: 08:17 20/11/2020

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), Ngày hội đại đoàn kết toàn Dân tộc. Trong những ngày này ở tất cả 15 thôn trên địa bàn xã Xuân Phú đã tập trung tổ chức chu đáo Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Nhân Dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội bộ Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiết mục dân vũ của đội văn nghệ thôn Hạ Điền tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành một hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc trong cộng đồng khu dân cư. Ngày hội được tổ chức hàng năm đã góp phần cổ vũ, nâng cao tinh thần thi đua yêu nước trong Nhân Dân tại các khu dân cư, từ đó tích cực tham gia đóng góp công sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại khu dân cư để động viên, cổ vũ các hộ Dân trên địa bàn xã đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng đời sống tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Thông qua việc tổ chức ngày hội còn là dịp để các cấp lãnh đạo cấp ủy, chính quyền gần Dân, sát Dân, từ đó trong quá trình chỉ đạo có những nội dung, định hướng kịp thời cho các thôn thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn.

Cũng tại ngày hội đại đoàn kết các khu dân cư trên địa bàn sẽ tổ chức ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành. Tuyên truyền về kết quả đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII, đại hội đại biểu huyện Đảng bộ lần thứ IX, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khen thưởng các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khu dân cư... Đồng thời trao quà cho các hộ khó khăn và tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí phấn khởi cho bà con Nhân Dân.

Các đồng chí đại biểu cấp huyện, cấp xã cùng Nhân Dân trong lễ chào cờ tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trung Hòa

Được biết xã Xuân Phú hiện có 1630 hộ, với 6494 nhân khẩu, xã đạt 15/19 tiêu chí NTM, toàn xã có 17 trang trại chăn nuôi, đạt tiêu chí trang trại. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 4,34%. Số hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp có 320 hộ. Năm 2020 UBMTTQ Việt Nam xã huy động quỹ vì người nghèo được 45.599.000, ủng hộ miền trung được 53.228.000. Trong dịp này UBMTTQ Việt Nam xã trao 22 xuất quà với tổng trị giá 4.400.000, khen thưởng 15 hộ gia đình tiêu biểu ở 15 khu dân cư, trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết Dân tộc cho 01Trưởng ban công tác mặt trận thôn, năm 2020 toàn xã có 1251/1630 hộ gia đình văn hóa; Trong dịp này có 14/15 khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo UBND xã  trao quà cho các hộ gia đình khó khăn tại thôn Suối Cát

Với nhiều hoạt động thiết thực, ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp văn hóa, là dịp để tập hợp, gắn kết người dân, động viên các tầng lớp Nhân Dân nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân Dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn Dân tộc trong tình hình mới.                                                             

T/h: Văn Mạnh - HĐND xã Xuân Phú