Kỳ họp HĐND xã Xuân Phú lần thứ 13, khóa VI, Nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp.

Cập nhật lúc: 16:25 29/07/2020

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm trước Đảng, cử tri và Nhân Dân trên địa bàn xã Xuân Phú, chiều ngày 22/7/2020, kỳ họp thứ 13 HĐND xã, khóa VI đã bế mạc thành công, tốt đẹp.

Quang cảnh của kỳ họp

Tại kỳ họp đã thông qua các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND 6 tháng đầu năm, những giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu trên các lĩnh vực KTXH, QPAN, báo cáo kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, tờ trình xin thông qua quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019. Báo cáo kết quả thẩm tra của ban Kinh Tế - xã Hội và Ban pháp chế. Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQ Việt Nam xã.

Đồng chí Lê Văn Hồng Chủ tịch HĐND huyện, trao giấy khen cho tập thể HĐND xã và 02 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc năm 2019 tại kỳ họp

Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu trên các lĩnh vực KTXH, QPAN, xây dựng NTM nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, nhưng cơ cấu kinh tế ở địa phương chuyển dịch đúng hướng, đáng kể là tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ chiếm 50,0. Thu ngân sách đạt 3.586.500.000 (tỷ đồng), trong đó thu trên địa bàn 150.000.000, giảm 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Về xây dựng NTM, đô thị văn minh có 15/15 thôn văn hóa. Lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả, an ninh trật tự được đảm bảo, công tác Quân sự địa phương được giữ vững. Kỳ họp đã giành nhiều thời gian thảo luận, bàn các giải pháp, giải quyết những vướng mắc, tồn tại, nhằm thực hiện đạt và vượt kế hoạch nhà nước 6 tháng cuối năm 2020. Tại kỳ họp các đại biểu tập trung thảo luận, chất vấn các nội dung như công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, môi trường,…

Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Lê Văn Hồng Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của đại biểu HDND xã. Đồng thời yêu cầu địa phương cần khắc phục mà đại biểu chất vấn như: rác thải, vệ sinh môi trường nông thôn, khai thác khoáng sản trái phép, công tác quản lý đất đai tại địa phương cần được quan tâm chú trọng. theo đó đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức các ngành của địa phương cần tập trung cho việc phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, phòng chống thiên tai, đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII vào thực tiễn cuộc sống của Nhân Dân. Cần tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại đơn vị đạt kết quả cao.    

Kết thúc kỳ họp các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua 01 nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019, với tỷ lệ 100% đại biểu biểu quyết thông qua. Đồng thời chủ tọa kỳ họp đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự kỳ họp và kết luận các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong phát triển KTXH, đảm bảo ANTT trên địa bàn 6 tháng cuối năm 2020./.                                                            

 

T/h: Văn Mạnh (HĐND xã Xuân Phú)