Huyện Ea Kar tổ chức Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung khóa học 2020 - 2022

Cập nhật lúc: 14:37 19/05/2020

Vừa qua, Huyện ủy Ea Kar phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa học 2020-2020 cho 80 học viên là cán bộ, công chức dự nguồn lãnh đạo của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ea Kar.

Đồng chí Vương Tấn Thành – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Lễ Khai giảng

Trong suốt thời gian học tập, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản gồm 7 học phần, với 1.056 tiết dạy thực học gồm các nội dung: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Cuối khóa học, học viên sẽ tham gia nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa.

ThS. Nguyễn Văn Sương, Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học- Chủ nhiệm lớp phát biểu tại buổi lễ

 

Phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí Vương Tấn Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã nêu rõ tầm quan trọng trong công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí nhấn mạnh, các học viên đều là cán bộ nguồn, diện quy hoạch, vì thế mỗi học viên cần xác định đúng động cơ, tinh thần, thái độ học tập, phải ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi tham gia khóa học, thực hiện nghiêm túc những quy định của lớp học. Đồng thời, mong muốn từng học viên phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát huy được tinh thần đoàn kết, tích cực học tập và nghiên cứu để hoàn thành xuất sắc khóa học.

                Toàn cảnh lớp học

Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận Chính trị-Hành chính; rèn luyện cho học viên có phương pháp luận khoa học, củng cố nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay.

T/h: Thanh Nga (Ban Tuyên Giáo huyện ủy)