Hội Nông dân huyện Ea Kar: Tập huấn khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp năm 2020

Cập nhật lúc: 13:56 09/07/2020

Ngày 9-7, Hội Nông dân huyện Ea Kar đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Sở Kế hoạch & Đầu tư tổ chức khóa tập huấn khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp năm 2020.

Quang cảnh khóa tập huấn

Tại khóa học các học viên được bổ sung kiến thức và trao đổi kinh nghiệm về ý tưởng, kế hoạch kinh doanh, các mô hình kinh doanh cơ bản; các nguồn lực xây dựng kế hoạch; xây dựng mục tiêu kế hoạch, xác định những hoạt động kinh doanh sẽ tiến hành trong từng giai đoạn, nghiên cứu và phân tích thị trường, phân tích các nguồn lực lập kế hoạch, phân tích điểm mạnh và điểm yếu trong kế hoạch, ý tưởng kinh doanh; quan niệm lập nghiệp, khởi nghiệp, khởi nghiệp kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nhận thức bản thân về tính phù hợp với khởi nghiệp kinh doanh.

Các học viên tham gia khóa tập huấn

Thông qua chương trình tập huấn, các học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản trong việc lập kế hoạch kinh doanh; là cơ hội để các học viên chia sẻ những ý tưởng khởi nghiệp, khát vọng lập thân, lập nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, khơi dậy tính sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm trong sản xuất, kinh doanh của các hội viên nông dân./.

T/h: Bình Nguyên ( Huyện Đoàn Ea Kar)