Hội nghị tổng kết công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Cập nhật lúc: 16:37 13/02/2020

Ngày 13/02/2020 Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Đồng chí Huỳnh Kim Phổ chủ trì Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nghiêm Văn Chuẩn, Trưởng Ban Tôn giáo -  Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, Đại diện lãnh đạo lãnh đạo UBMTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, các phòng ban trực thuộc UBND huyện và lãnh đạo UBND, công chức Văn phòng – thống kê, công chức Văn hóa – xã hội phụ trách công tác tín ngưỡng, tôn giáo của các xã, thị trấn trên toàn huyện. Đồng chí Huỳnh Kim Phổ, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nghiêm Văn Chuẩn, Trưởng Ban Tôn giáo phát biểu tại Hội nghị

Hiện nay, trên địa bàn huyên Ea Kar có 22.991 tín đồ các tôn giáo. Trong đó: Công giáo 3.970 tín đồ; Phật giáo 10.107 tín đồ; Tin lành 8.872 tín đồ và Cao Đài 42 tín đồ. Toàn huyện có 10 tổ chức cơ sở của các tôn giáo, 06 điểm nhóm Tin lành đã được cấp đăng ký sinh hoạt.

Hầu hết các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia vào các hoạt động xã hội tại địa phương, thể hiện mục tiêu sống "Tốt đời đẹp đạo", tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cũng như xây dựng gia đình văn hóa, thôn, buôn văn hóa một cách có hiệu quả. Các tổ chức tôn giáo cơ sở, các điểm nhóm tôn giáo (đã được cấp đăng ký sinh hoạt điểm nhóm) tổ chức các hoạt động tôn giáo đúng như chương trình hoạt động tôn giáo đã thông báo với chính quyền địa phương.

Đồng chí Lê Văn Hồng UVBTV, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện phát biểu tại Hội nghị

Trong những năm qua, Uỷ ban nhân dân huyện Ea Kar luôn quan tâm, chú trọng công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung cũng như pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng cho nhân dân trên toàn huyện, nhất là đồng bào có tôn giáo. Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho Bí thư, Trưởng Ban Tự quản các thôn, buôn, tổ dân phố của các xã, thị trấn và chức sắc, chức việc các tổ chức trôn giáo trên địa bàn huyện. Thông qua đó góp phần tăng cường nhận thức, hiểu biết pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, của các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn từ đó chấp hành, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động tôn giáo.

Thường xuyên tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo, tạo sự gần gũi và hiểu biết giữa chính quyền địa phương với tín đồ các tôn giáo. Quan tâm, giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo và bà con tín đồ.

Uỷ ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các nội dung công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết các tình huống phát sinh, không để hình thành điểm nóng về tôn giáo. Đấu tranh có hiệu quả đối với các biểu hiện sinh hoạt tôn giáo trái quy định, gây mất an  inh trật tự. Chủ động nắm chắc các đối tượng có tham gia các đạo lạ như "Đức Ngọc Phật Hồ Chí Minh", "Pháp luân công", “Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ”... để có hướng xử lý, đấu tranh phù hợp. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhất là đối với chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo để qua đó vận động bà con tín đồ chấp hành nghiêm túc, đầy đủ quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019

Với sự tích cực và chủ động trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, tình hình tôn giáo trong năm 2019 trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không phát sinh các điểm nóng phức tạp. Kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Kim Phổ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần phát huy những mặt tích cực đã đạt được, tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian tới.

T/h: Lê Ngọc Minh (Phòng Nội vụ huyện)