Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

Cập nhật lúc: 14:07 09/07/2020

Sáng 8-7, phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp đánh giá kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên phòng tư pháp huyện; thanh tra huyện; cán bộ, nhân viên tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn. Đồng chí Đặng Văn Hiếu, Trưởng phòng, Tư pháp huyện chủ trì hội nghị.

Quảng cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác Tư pháp trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả, phòng Tư pháp và công chức tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn đã chủ động tham mưu UBND cùng cấp ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2020 và kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác tư pháp; công nhận 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2019; kiểm tra việc phân công nhiệm vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch, công tác triển khai nhiệm vụ tư pháp năm 2020 của UBND các xã, thị trấn. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 5.215 lượt người thông qua lồng ghép các cuộc họp với nội dung: Luật hộ tịch, luật Đất đai, Luật nghĩa vụ quân sự, luật hôn nhân - gia đình…;Thực hiện hòa giải thành 20 vụ; Thực hiện hiệu quả công tác hộ tịch và chứng thực đảm bảo tuân thủ pháp luật (Khai sinh mới: 986 trường hợp; Đăng ký lại khai sinh: 317 trường hợp; Kết hôn: 521 trường hợp; Khai tử : 351 trường hợp; Nhận cha, mẹ, con: 22 trường hợp; Cải chính, thay đổi, bổ sung hộ tịch, ghi vào sổ hộ tịch khác: 32 trường hợp; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 631 trường hợp; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để thực hiện mục đích khác là: 940 trường hợp; Thực hiện chứng thực 8. 913 bản; Nuôi con nuôi: 01 trường hợp)…

Phương hướng 6 tháng cuối năm 2020, ngành tư pháp tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, nhân viên tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn; tập huấn sổ hóa sổ hộ tịch, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho công chức, nhân viên tư pháp - hộ tịch, tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn; bồi dưỡng kiến thức pháp luật  cho cán bộ đoàn, hội viên phụ nữ, cán bộ, giáo viên và người lao động trong ngành giáo dục; tổ chức phổ biến bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; kiểm tra về công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Chuẩn bị nội dung, điều kiện để tổ chức Hội thi tuyên truyền viên và báo cáo viên pháp luật về phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, đề nghị toàn ngành nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm, các kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2020; chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. /.

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)