HĐND huyện Ea Kar tổ chức hội nghị giao ban quý I năm 2020

Cập nhật lúc: 15:09 20/05/2020

Ngày 19/5, HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban với thường trực HĐND các xã, thị trấn nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Ông: Lê Văn Hồng, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

Trong quý I, thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tổ chức thành công các kỳ họp HĐND theo tinh thần đổi mới, chủ động, phù hợp với thực tiễn, được đại biểu HĐND, cử tri đánh giá cao; các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát được thực hiện tích cực, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, đạt hiệu quả. Các đại biểu chuyên trách HĐND nâng cao trách nhiệm hoạt động, tăng cường đi cơ sở, tham dự các kỳ họp, các phiên giải trình của thường trực HĐND các cấp. Hoạt động tiếp công dân phát huy hiệu quả, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm; công tác tiếp xúc cử tri được duy trì đúng quy định và từng bước đổi mới. Đặc biệt, việc chỉ đạo, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp được triển khai quyết liệt, cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả rõ rệt.

Ông: Lê Văn Hồng, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Văn Hồng, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận biểu dương tập thể UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn huyện và các xã, thị trấn đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nêu một số tồn tại trong hoạt động của HĐND các xã, thị trấn cần trao đổi, rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Yêu cầu các ngành gửi nội dung giải trình bằng văn bản về các kiến nghị của các xã, thị trấn thông qua đợt công tác thường trực HĐND làm việc với các xã, thị trấn về Thường trực HĐND huyện. Đề nghị UBND huyện phân công các ngành chuẩn bị các nội dung, văn bản trình tại kỳ họp thứ mười đảm bảo đúng quy định. Thường trực HĐND huyện cho ý kiến về các vấn đề UBND huyện trình giữa 02 kỳ họp HĐND, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ pháp triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tổng hợp và giải quyết các kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu, kiến nghị sau giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thường trực HĐND các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trên các lĩnh vực tại địa phương./

T/h: Hồng chinh (VP.HĐND & UBND huyện)