Đảng ủy xã Xuân Phú tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61- KL/TW và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020.

Cập nhật lúc: 16:29 29/07/2020

Nhìn lại chặng đường sau 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam từng bước được nâng lên rõ rệt. 

Sáng ngày 20/7/2020, tại hội trường UBND xã Xuân Phú, Ban Chỉ đạo Đề án 61 xã Xuân Phú, tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; trên địa bàn xã và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết

Về dự hội nghị có các đồng chí đại diện cho Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, trưởng phó các đoàn thể ở địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 61 của xã, Bí thư, phó bí thư của 22 chi bộ trực thuộc Đảng bộ, chi hội trưởng, chi hội phó 15 chi hội trực thuộc Hội nông dân xã.

Theo báo cáo tổng kết nêu trong 10 năm, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2011 - 2019 là 15.691.092 triệu đồng. Xã đạt 15/19 tiêu chí NTM, chăn nuôi trên địa bàn xã phát triển tương đối ổn định, đàn gia súc, gia cầm tăng cả về số lượng và chất lượng, giá trị sản xuất trong chăn nuôi ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp. Toàn xã có 17 trang trại chăn nuôi, đạt tiêu chí trang trại. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 4,34%. Số hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng 27,4% so với năm 2011, toàn xã có 320/1,166 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Quỹ Hỗ trợ nông dân của xã có bước tăng trưởng đáng kể. Đến nay, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của xã có 21.500 triệu đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về một số tồn tại, hạn chế và bàn các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư trong thời gian đến. Bàn nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng để thực hiện thắng lợi nội dung Nghị quyết đã ban hành trong những tháng còn lại của năm 2020

Đồng chí Hoàng Thị Quy – Phó bí thư thường trực Đảng ủy -Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Quy – Phó bí thư thường trực Đảng ủy -Trưởng Ban Chỉ đạo biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua. Theo đó đề nghị Hội nông dân cần tiếp tục xây dựng mô hình hỗ trợ nông dân chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và triển khai thực hiện các dịch vụ hỗ trợ nông dân. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên hội nông dân. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Đồng thời đề nghị Hội Nông dân xã cần phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, chính quyền những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hoạt động của Hội Nông dân. Đề nghị Hội nông dân xã phải tiếp tục phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội giúp nông dân vay vốn và sử dụng vốn vay có hiệu quả trong thời gian tới./.                                  

 

 

T/h: Đào Văn Mạnh- HĐND xã Xuân Phú