Công an huyện Ea Kar tổ chức kiểm tra bắn súng quân dụng cho CBCS trong đơn vị

Cập nhật lúc: 14:57 12/05/2020

Thực hiện Kế hoạch luyện tập quân sự võ thuật năm 2020, trong 02 ngày, (07/5/2020 và 08/5/2020) Công an huyện Ea Kar đã tổ chức bắn đạn thật cho CBCS trong đơn vị tại trường bắn xã Ea Týh, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

(Trường bắn thuộc địa bàn xã Ea Týh, huyện Ea Kar)

Để Kế hoạch diễn ra bảo đảm an toàn và hiệu quả, trước đó, tại sân chào cờ Công an huyện đã tổ chức cho toàn thể CBCS tham gia luyện tập, ngắm bắn với ý thức, tinh thần, thái độ nghiêm túc.

       (CBCS Công an huyện Ea Kar tham dự đợt bắn súng quân dụng)

 Tại trường bắn, sau khi được quán triệt đầy đủ về nội dung trường bắn, các thao tác, kỹ năng sử dụng súng quân dụng. CBCS đã thực hiện nội dung bài bắn súng ứng dụng. Tham dự đợt bắn súng quân dụng năm nay, có 100% CBCS trong đơn vị tham gia; nội dung kiểm tra, thực hiện bắn súng quân dụng AK và Cz75, mỗi CBCS thực hiện 02 lượt bắn ở tư thế bắn khác nhau.

(CBCS thực hiện nội dung bắn súng quân dụng AK)

Để đảm bảo hoàn thành tốt Kế hoạch kiểm tra, Công an huyện Ea Kar đã có chuẩn bị tốt về trường bắn, bố trí CBCS tham gia bảo vệ trường bắn cũng như đảm bảo cơ sở và an toàn cho người và vũ khí, trang bị kỹ thuật trong suốt thời gian tổ chức kiểm tra.

(CBCS thực hiện nội dung bắn súng quân dụng Cz75)

Thông qua đợt kiểm tra, đã góp phần rèn luyện kỹ năng sử dụng, bắn súng quân dụng cho đội ngũ Lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể CBCS trong Công an huyện. Từ đó, từng bước nâng cao bản lĩnh trong thực tiễn công tác và chiến đấu, từng bước xây dựng lực lượng CAND chính quy - tinh nhuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

T/h: Nha Trang (Công an huyện)