Giao ban giữa thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Cập nhật lúc: 09:30 05/12/2019

Ngày 04/12/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ea Kar tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhằm đánh giá tình hình hoạt động năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Ông: Nguyễn Văn Hạt, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, chủ trì hội nghị.

                                                                                   Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2019, Hội đồng nhân dân hai cấp (huyện và xã), đã thực hiện tốt Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Các kỳ họp HĐND diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tập trung triển khai các nghị quyết của HĐND đảm bảo đúng theo luật định; làm tốt nhiệm vụ điều hòa, phối hợp hoạt động của hai ban HĐND và các đơn vị có liên quan trong việc tăng cường đổi mới phương thức hoạt động chất lượng, đảm bảo hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao; phối hợp với UBND và UBMTTQ các cấp, thực hiện nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết, đồng thời chuyển tải kết quả kỳ họp cũng như tuyên truyền nghị quyết HĐND cấp trên và cùng cấp đến cử tri; vận động nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Hoạt động giám sát đã có những cải tiến và chuyển biến tích cực theo chiều sâu, các nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các chuyên đề và bám sát theo Chương trình giám sát của HĐND đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hạt, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND các xã, thị trấn, đồng thời yêu cầu Thường trực HĐND các địa phương tiếp tục chỉ đạo giải quyết tốt kiến nghị cử tri qua các kỳ họp HĐND, lập kế hoạch và tổ chức triển khai giám sát các vấn đề mà đông đảo cử tri và xã hội quan tâm; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả các nghị quyết của HĐND; chuẩn bị để tổ chức tốt kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 đảm bảo quy định./.

T/h: Hồng chinh (VP.HĐND & UBND huyện)