UBND huyện EaKar tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “ Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015 cấp huyện.

Cập nhật lúc: 22:13 10/06/2019

Sáng ngày 04/06/2019, UBND huyện EaKar đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “ Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015 trong phạm vi toàn huyện. Tham dự buổi lễ phát động có Ông Lê Đình Chiến -PCT, UBND huyện,Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, đại diện các ban ngành đoàn thể của huyên, HLHPN, đoàn viên thanh niên các xã - thị trấn trên địa bàn.

Ông Lê Đình Chiến -PCT, UBND huyện,Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, đã phát biểu khai mạc tại buổi lễ phát động Cuộc thi viết“Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”

Cuộc thi viết“Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” được tổ chức rộng ở cấp tỉnh và huyên. Theo đó, các bài dự thi có chất lượng cao ở cấp huyện sẽ được BTC lựa chọn để tiếp tục tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Những đối tượng tham gia dự  là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện. Với nội dung thi là trả lời 10 câu hỏi tìm hiểu nội dung của Bộ luật Hình sự 2015 ; Luật số 12/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự số 2015  và các văn bản hướng dẫn có liên quan, các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, cũng như trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tuyên truyền, phổ biến và nghiêm chính chấp hành các quy định của pháp Luật, Bộ Luật Hình sự năm 2015 có 26 chương 426 điều với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung mang tính toàn diện đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013; phù hợp với yêu cầu phát triển mới của đất trong giai đoạn hiện nay.  Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết trên giấy A4 (viết tay hoặc đánh máy). Ban Tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày phát động đến hết ngày 30/9/2019 (đối với những bài dự thi gửi theo đường bưu điện thì thời hạn được tính theo dấu bưu điện).

Các thí sinh tham dự khai mạc tại buổi lễ phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”, 

Để tổ chức thực hiện tốt Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc thi đến toàn thể học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện…Nhằm huy động sự tham gia đông đảo của các đối tượng dự thi, góp phần sớm đưa các quy định của Bộ luật Hình sự và các quy định mới được sửa đổi, bổ sung đi vào cuộc sống./.

 

T/H: H'Ngoan Niê