Tuyên truyền về Mã bưu chính quốc gia trên hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương

Cập nhật lúc: 09:08 22/10/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 1462-STTTT-BCVT(1).pdf Tải về
  • 9_10_20_TAI%20LIEU%20TUYEN%20TRUYEN%20VE%20MA%20BUU%20CHINH%20QUOC%20GIA.pdf Tải về
  • 16_10_20_Cv%20tuyen%20truyen%20Ma%20buu%20chinh%20quoc%20gia%20tren%20HTTT%20co%20so.doc Tải về
  • 9_10_20_TAI%20LIEU%20TUYEN%20TRUYEN%20VE%20MA%20BUU%20CHINH%20QUOC%20GIA.DOCX Tải về

Tuyên truyền về Mã bưu chính quốc gia trên hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương