Triển khai các mô hình Khuyến nông trên địa bàn huyện

Cập nhật lúc: 16:03 27/06/2020

Xây dựng, triển khai, thực hiện, theo dõi và nhân rộng các mô hình nông nghiệp có hiệu quả kinh tế được xem là nhiệm vụ hàng đầu của hệ thống khuyến nông từ huyện đến cơ sở.

Mô hình heo bản địa theo hướng an toàn sinh học

Năm 2020, thực hiện kế hoạch của Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tỉnh Đăk Lăk và UBND huyện, Trạm Khuyến nông huyện đã và đang triển khai một số mô hình chương trình khuyến nông, cụ thể: mô hình cây ăn quả (Cam sành trồng xen với cây ổi lê Đài Loan); mô hình heo bản địa theo hướng an toàn sinh học; mô hình thâm canh sắn bền vững; mô hình trồng giống mía mới, áp dụng quy trình kỹ thuật thâm canh, liên kết với nhà máy tiêu thụ mía nguyên liệu; mô hình sản xuất lúa chất lượng cao; mô hình phát triển đồng cỏ chăn nuôi bò; mô hình nuôi dê sinh sản; mô hình nuôi cá rô phi trên lồng, bè... Hiện tại các mô hình được triển khai theo đúng quy trình, đang sinh trưởng, phát triển tốt, một số mô hình đã thu sản phẩm.

Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao

Mô hình cây ăn quả (Cam sành trồng xen với cây ổi lê Đài Loan)

Theo đánh giá của trạm khuyến nông huyện, trong những năm qua đa phần các mô hình do hệ thống khuyến nông triển khai đều có các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả đạt và vượt dự kiến ban đầu, lợi nhuận tăng hơn 10-20% so với người dân tự sản xuất, nên được bà con nông dân tiếp tục hưởng ứng. Những kết quả này đã và đang góp phần quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp, giúp ngành nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững./.

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)