THƯ CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG GỬI CÁC CHÁU THIẾU NHI, NHI ĐỒNG NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2019

Cập nhật lúc: 16:12 13/09/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 5495d394-d585-4f9c-b2ab-340ec9e2db7a_CV%203863%20UBND%20%20thu%20Trung%20thu%202019%20-%2009%20(1).pdf Tải về
  • 57da4e5b-6fa3-46cb-985c-be2d52304df9_Thu%20Trung%20thu%20-%2009%20Sep%202019%20-%202(1).pdf Tải về

THƯ CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG GỬI CÁC CHÁU THIẾU NHI, NHI ĐỒNG NHÂN DỊP TÊT TRUNG THU NĂM 2019