Phát triển rừng trên địa bàn huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 09:41 19/01/2019

Phát triển rừng trên địa bàn huyện Ea Kar

         

Huyện Ea Kar có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 47.243 ha, chiếm 45% diện tích đất tự nhiên của huyện. Kết quả cập nhật dữ liệu bằng phần mềm (FRMS) theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ea Kar tính đến 31/12/2018 cho thấy: Diện tích đất có rừng trên địa bàn huyện là 32.271,4 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên: 28.290,95 ha, chiếm 87,6%; rừng trồng đã thành rừng: 3.265,69 ha, chiếm 10,1%.

Có có 03 tổ chức được nhà nước giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp để quản lý, bảo vệ và tổ chức sản xuất kinh doanh gồm: Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar và Công ty TNHH XD-TM Phúc Nguyên trực tiếp quản lý trên 40.000 ha (chiếm 94% diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn huyện) và UBND các xã quản lý trên 2.000 ha rừng và đất lâm nghiệp (chiếm 7% diện tích).  

 Trong năm 2018, UBND huyện Ea Kar xây dựng kế hoạch trồng mới 300 ha rừng tập trung và phân tán; Để thực hiện thắng lợi mục tiêu về phát triển rừng và hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2018 mà Huyện ủy, HĐND huyện giao, ngay từ đầu vụ trồng rừng huyện đã xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu trồng rừng và trồng cây phân tán trên cơ sở đăng ký của các địa phương, các tổ chức trên địa bàn huyện. Cùng với đó, huyện Ea Kar đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa về công tác trồng rừng, nguồn lợi mang lại từ kinh tế lâm nghiệp thông qua việc phát động Tết trồng cây, sinh nhật Bác 19/5; Ngày Quốc khánh 2/9; Đồng thời thường xuyên chỉ đạo, phân công cán bộ chuyên môn kiểm tra tình hình trồng cây phân tán trên địa bàn huyện, đôn đốc các chủ rừng tổ chức triển khai trồng rừng tập trung, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ảnh: Trồng mới rừng tập trung năm 2018 bằng Keo lai tại xã Cư Yang

          Kết quả tổ chức triển khai thực hiện: Năm 2018, huyện Ea Kar đã trồng được 134,4 ha rừng sản xuất; 4.255 cây (loài cây Sao đen) tại các tuyến đường liên xã, liên thôn và nhà cộng đồng các thôn buôn gắn liền với chương trình nông thôn mới...trên địa bàn huyện. Mặc dù, kết quả trồng rừng năm 2018 trên địa bàn huyện không đạt chỉ tiêu kế hoạch, nhưng UBND huyện Ea Kar luôn xác định, công tác phát triển rừng có vai trò rất quan trọng vì lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường, do đó cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã tập trung vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt về công tác Quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác trồng rừng tập trung và phân tán nhằm nâng tỷ lệ che phủ trên địa bàn huyện, hiện nay tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn huyện đạt 30,43%. Mục tiêu phấn đấu 2019, trồng tập trung 150 ha, nâng tỷ lệ che phủ lên 30,57%.

                                          

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện Ea Kar)